بایگانی برچسب‌ها : پیکره دوزبانه

پیکره دو زبانه فارسی – انگلیسی با کیفیت نقره‌ای در اختیار عموم قرار می گیرد.

در راستای اهداف حمایتی حامی مالی پروژه (مرکز تحقیقات مخابرات ایران – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)  پیکره دو زبانه فارسی – انگلیسی مشتمل بر ۱۳ میلیون کلمه برای کاربردهای تحقیقاتی در اختیار عموم قرار می گیرد. این پیکره در حوزه خبری و با ترجمه اخباری از سایت CNN تولید شده و کیفیت ترجمه آن از نوع نقره‌ای می باشد.

این پیکره برای استفاده در سامانه ترجمه ماشینی ترگمان توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تولید شده و برای انجام پژوهش‌های در حوزه ترجمه ماشینی در اختیار عموم قرار می گیرد. مالکیت مادی و معنوی این پیکره متعلق به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و استفاده تجاری از آن بدون دریافت مجوز کتبی ممنوع می‌باشد

الف- مشخصات متقاضی

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی مرتبط (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

نشانی

هدف از استفاده

کد امنیتی:
captchaب) تعهدات متقاضی

متعهد میشوم از این پیکره منحصراً به منظور مقاصد تحقیقاتی و غیرتجاری استفاده نمایم.

متعهد می شوم از انتشار مجدد آن به هر نحو و قراردادن آن در اختیار دیگران خودداری نمایم. .

متعهد می شوم در دستاوردهای تحقیقاتی حاصل از بکارگیری این پیکره، به این پیکره ارجاع دهم.