بایگانی برچسب‌ها : روزآمدسازی

سامانه ترگمان روزآمد شد

پس از تلاش بسیار تیم تحقیقاتی و تایید مرکز تحقیقات مخابرات ایران سامانه ترگمان روزآمد شد جزییات این تغییرات به شرح زیر می باشد:

 • افزایش نزدیک به سه برابری حجم پیکره آموزش سامانه و ارتقای آن به حدود ۳۷ میلیون کلمه
 • اصلاح غلطهای املایی پیکره ها
 • افزوده شدن امکان اصلاح غلط املایی در متن ورودی
 • افزایش کیفیت در حوزه اخبار به میزان ۵ درصد
 • افزایش کیفیت سامانه در حوزه ادبیات داستانی به میزان ۱۷۰٪ !!!

در نظر داشته باشید که این سامانه یک مترجم ماشینی است و هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب ترجمه فاصله دارد. به زودی تغییرات عمده ای در این سرویس اعمال شده و کیفیت آن به مراتب بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.

دیکشنری ترگمان به‌روز شد

تاکنون از دیکشنری منبع باز آریانپور در ترگمان استفاده می‌شده است. خروجی این دیکشنری دارای ساختار مناسبی نبود و حتی رنگ‌آمیز آن هم دارای ایراد بود. از این رو ساختار دیکشنری به صورت کامل تغییر یافته و یک دیکشنری کامل به صورت تفکیک شده تهیه و برای سرویس دهی بر روی ترگمان قرار گرفت.

امکانات این دیکشنری عبارتند از:

 • ارایه معنی دقیق کلمات
 • ارایه معانی در خصوص کلمات ترکیبی
 • ارایه معنی در حوزه‌های تخصصی
 • ارایه جملات مثال
 • ارایه مترادف‌ها
 • ارایه متضادها
 • ارایه شیوه تلفظ انگلیسی
 • ارایه شیوه تلفظ آمریکایی
 • پخش صدای تلفظ انگلیسی
 • پخش صدای تلفظ فارسی

این دیکشنری به صورت روزانه در حال به‌روزرسانی بوده و هر روز لغات و تعاریف جدید به آن افزوده می شود.