سامانه ترگمان روزآمد شد

پس از تلاش بسیار تیم تحقیقاتی و تایید مرکز تحقیقات مخابرات ایران سامانه ترگمان روزآمد شد جزییات این تغییرات به شرح زیر می باشد:

  • افزایش نزدیک به سه برابری حجم پیکره آموزش سامانه و ارتقای آن به حدود ۳۷ میلیون کلمه
  • اصلاح غلطهای املایی پیکره ها
  • افزوده شدن امکان اصلاح غلط املایی در متن ورودی
  • افزایش کیفیت در حوزه اخبار به میزان ۵ درصد
  • افزایش کیفیت سامانه در حوزه ادبیات داستانی به میزان ۱۷۰٪ !!!

در نظر داشته باشید که این سامانه یک مترجم ماشینی است و هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب ترجمه فاصله دارد. به زودی تغییرات عمده ای در این سرویس اعمال شده و کیفیت آن به مراتب بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.