برنامه‌نویس وب یا طراح واسط کاربر هستی؟ به ترگمان ملحق شو

اگر جاوا اسکریپت بلدی و مفاهیم وب رو می ‌دونی، اگر فکر می کنی استفاده از الگوهای آماده تنبلیه و دلت می‌خواد واسط کاربری که می سازی امضات باشه. اگر حوصله سر و کله زدن با چارچوب‌های دست و پاگیر رو نداری ولی معتقدی اصول طراحی چندلایه باید رعایت بشه …

در ترگمان منتظرت هستیم. رزومه‌ات رو بفرست  به job@targoman.com تا باهات تماس بگیریم.

راستی اگر محیط کارت لینوکسه و انگولار هم مسلطی از الان خودت رو ترگمانی بدون