اسناد معماری، طراحی، و آزمایش سامانه ترگمان منتشر شد

در راستای اهداف حمایتی حامی مالی پروژه (مرکز تحقیقات مخابرات ایران – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)  و متن باز سازی سامانه ترگمان اسناد طراحی و معماری این سامانه (مربوط به پایان فاز چهارم پروژه) در اختیار عموم قرار می گیرد. این اسناد با مجوز CC-BY-NC-SA نسخه چهارم منتشر شده اند.

یک فکر در “اسناد معماری، طراحی، و آزمایش سامانه ترگمان منتشر شد”

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.